Privacybeleid

Koffie met een cookie?

Privacybeleid

Gegevensverwerking en corona
Wanneer je bij Flater iets komt eten of drinken, zijn wij verplicht je naam en contactgegevens te verwerken. Wij verwerken je naam en contactgegevens puur en alleen op basis van de verplichte maatregelen die door de Rijksoverheid zijn opgelegd. Wij kunnen jouw gegevens doorsturen naar de GGD of het RIVM wanneer ons dit gevraagd wordt. Wanneer we jouw gegevens niet meer nodig hebben, zullen we deze vernietigen. Wanneer je aangeeft dat je op de hoogte gehouden wilt worden door Flater, kun je in de toekomst een nieuwsbrief ontvangen.

Onze website

Wij ontvangen persoonlijke informatie via onze website die met jou te maken kan hebben. Rectificatie of verwijdering van je persoonlijke gegevens kan door een bericht aan ons te sturen.

Contactaanvraag
Bij een contactaanvraag vragen wij je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze worden enkel gebruikt ter afhandeling van je vraag of opmerking.

Logs
Wij houden logs bij van de website. In deze logbestanden staan onder andere het IP-adres van de gebruiker, de browser die de gebruiker gebruikt, het tijdstip dat de gebruiker onze website heeft bezocht en welke pagina’s de gebruiker bezocht heeft gedurende zijn bezoek. Indien een gebruiker via een andere website op onze website terecht is gekomen kan ook die informatie worden gelogd.

De logbestanden worden onder meer gebruikt om de website te beheren, gebruikersstatistieken, waaronder bezoekersaantallen en de interesses van onze gebruikers, bij te houden en om misbruik van de website te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De informatie wordt, behoudens ten aanzien van de veiligheid en het voorkomen van misbruik, enkel op algemeen niveau gebruikt. Er worden enkel algemene en geen individuele rapporten opgesteld over de gebruikers.

De logbestanden worden niet langer dan 60 dagen bewaard.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine hoeveelheden informatie die de website verstuurd en worden opgeslagen door je browser. Wijzig hier de instellingen van jouw cookievoorkeuren.

Google Analytics
Deze website kan gebruik maken van Google Analytics cookies om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik verbonden diensten te leveren.

Je ip-adres wordt enkel geanonimiseerd aan Google doorgegeven.

Derden
Deze website wordt beheerd door Rezult Studio. Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan Flater Ommen uw persoonsgegevens delen met deze partij, enkel ter afhandeling van je vraag of opmerking.

Rechten
Rectificatie of verwijdering van je persoonlijke gegevens kan door een bericht aan ons te sturen. Als je een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens kan dat via Autoriteit Persoonsgegevens.